تاریخ انتشار :یکشنبه ۵ دی ۹۵.::. ساعت : ۶:۰۳ ق.ظ
فاقددیدگاه

استعفای معاونت فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه توهین است و بنا به فرمایش آیت الله علماء مرتکبین ضد فرهنگی باید عزل و محاکمه شوند

به گزارش راوند خبر ، جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه رازی در گفتگو با خبرنگار راوند خبر در کرمانشاه ، گفت : معاونت فرهنگی دانشگاه برای اجرای برنامه های دانشگاه از شورای فرهنگی اجازه نگرفته بود.

استعفای معاونت فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه توهین است و بنا به فرمایش آیت الله علماء مرتکبین ضد فرهنگی باید عزل و محاکمه شوند


 

حسین بارانی گفت : تشکل های دانشجویی از چندماه قبل به رئیس دانشگاه در برگزاری برنامه های ضد فرهنگی تذکر داده بودند ولی رئیس دانشگاه توجهی نکرد .
بارانی با اشاره به اینکه معاونت فرهنگی از شخصی برای تدریس در کارگاه نشریه دعوت کرد که در فتنه سال ۸۸ بازداشت شده،افزود : معاونت فرهنگی و به چند شاعر اجازه داده میشود که اشعار مبتذل بخوانند و در برنامه قند پهلو به انبیاء الهی هتک حرمت کنند.
وی گفت: بعد از برنامه قند پهلو تشکل های دانشجویی در محکومیت اقدامات ضد فرهنگی به رئیس دانشگاه نامه نوشتند و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه رازی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه خواستار عزل و محکومیت مرتکبین ضد فرهنگی دانشگاه شدند.
بارانی با بیان اینکه درخواست تجمع دانشجویان در محکومیت اقدامات ضد فرهنگی با مخالفت هیات نظارت ریاست دانشگاه مواجه شد،تصریح کرد:اگر سیستم مدیریتی دانشگاه همانند گذشته پیش رود تغییری در وضعیت دانشگاه ایجاد نمی شود.

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه رازی تاکید کرد:استعفای علیزاده توهین است و بنا به فرمایش آیت الله علماء مرتکبین ضد فرهنگی باید عزل و محاکمه شوند.
حسین بارانی گفت: علیزاده در کانال تلگرامی در توهین به دانشجویان آنان را گرسنه می خواند . و مسئولان دانشگاه در محکومیت مرتکبین ضد فرهنگی اقدامی انجام نداده اند .
وی تصریح کرد: بسیج اساتید و بسیج دانشجویی در محکومیت برنامه های ضد فرهنگی موضع رسمی گرفته اند . و خواستار عزل ومحکومیت خاطیان در دانشگاه هستند.

 

گزارش از حدیث جمشیدی

دیدگاه خود را به ما بگویید.