تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۰ دی ۹۵.::. ساعت : ۱۰:۳۸ ق.ظ
فاقددیدگاه

به احترام سادات اهل حق فرد محکوم به اعدام عفو شد

برگزاری مراسم سازش و عفو محکوم به اعدام (خون صلح) با حضور سادات اهل حق در کرمانشاه موجب عفو محکومان گشت.

به احترام سادات اهل حق فرد محکوم به اعدام عفو شد


مراسم سازش وعفو محكوم به إعدام (خون صلح) باحضور سادات جامعه اهل حق آقایان: سيدخدايار افضلي، سيدحيدر حسيني، سيدسامان حسيني و عضو محترم شورای شهر اسلام آباد غرب آقاي پرويز رزم ديده و جمعي از بزرگان روستاي سيماني عليا و ايل بزرگ سنجابي در جم خانه شهرستان اسلام آبادغرب برگزار شد

در این مراسم یک متهم محکوم به قتل و قصاص توسط خانواده مقتول بخشیده و با وساطت بزرگان و ریش سفیدان مورد عفو قرار گرفت.

آیین بخشش و عفو محکومان به اعدام یا نزاع های ایلی و قبیله ای که در مناطق غرب کشور به “خون صلح” معروف است یکی از سنت های دیرینه است که هنوز هم در بین مردمان خون گرم این مناطق، مرسوم است .

شوراهای حل اختلاف کنونی را میتوان برگرفته از این آیین و سنت دیرینه دانست.

دیدگاه خود را به ما بگویید.