تاریخ انتشار :یکشنبه ۹ خرداد ۹۵.::. ساعت : ۱۲:۰۶ ب.ظ
فاقددیدگاه

بازدید مدیر کل هیئت امنای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد اسلام آباد غرب

راوند خبر ؛بازدید مدیر کل هیئت امنای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در صدر هیئتی به همراه دکتر محبی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه از واحد اسلام آباد غرب .

راوند خبر

دکتر احمد سیف در جمع استاتید و کارکنان این واحد دانشگاهی گفت:در فضای رقابتی ایجاد شده توسط موسسات آموزشی مختلف، خود دانشگاه آزاد اسلامی باید تحرک را بیشتر کند و این میسر نخواهد شد مگر با برنامه ریزی و مسئولیت پذیری.

وی اظهار داشت : با حضور دکتر میرزاده در دانشگاه آزاد اسلامی شاهد آغاز ماموریت جدیدی در دانشگاه با عنوان فعالیت های اقتصادی و دانش بنیان هستیم که این درایت به دلیل کاهش هرم دانش آموزی در کشور و رقابت شدید سایر مراکز دانشگاهی شکل گرفته است

ایشان افزود؛ از آنجایی که حیات دانشگاه به دانشجو وابسته است باید به دنبال منابع درآمدی غیر شهریه بود تا در پرداخت هزینه ها با مشکل مواجه نشویم.

راوند خبر

دیدگاه خود را به ما بگویید.