تاریخ انتشار :جمعه ۴ تیر ۹۵.::. ساعت : ۹:۱۲ ق.ظ
فاقددیدگاه

غلامحسین عزیزی/ دراستان کرمانشاه مدیران مشکل شمار و نه مشکل گشایی به چشم میخورند

غلامحسین عزیزی ؛ آنچه که جایش خاليست عدم اعتقاد نمایندگان به یک بازی گروهی بوده و هست یالااقل وجود داشته و نمود آن ضعیف است. اصطلاح مجمع نمایندگان استان ایجاد تکلیف است ومادامیکه دراین کسوت باشیم الزام به این تکلیف بدیهی به نظر می آید.

راوند خبر

مجمع نمایندگان استان تا رسیدن به یک بازی گروهی

راوند خبر ؛ درقانون وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت بیان گردیده ضمن اینکه در قانون نانوشته ای نیز لابی گری و گرفتن امتیاز معاملات دلالان سیاسی گاهی اوقات پررنگ تر از وظایف قانونی بچشم می خورد بر همگان روشن است ازجمله تکالیف نماینده یک شهر نظارت کافی و ایجاد هماهنگی بامدیران جهت رسیدن به مطلوب و هدف گذاری ازپیش تعیین شده ایست که در تبلیغات نامزدها حین انتخابات به کرار شنیده شده و یا تعامل با دستگاه های اجرایی و پیگیری امور ارجاعی از طرف آنها برای یک نماینده بعضا تکلیفی دشوار بشمار می آید.

دراستان محزون ما مدیران مشکل شمار و نه مشکل گشایی به چشم میخورد که در این استان عیال وار و کم درآمد روز به روز شاهد پژمردگی جوانان وخانواده هایی هستند که دردی مضاعف برای آگاهان سیاست واجتماع.

عدم موفقیت و توسعه یافتگی به معنای خاص خودش و نه معنای عوام گرایانه اگر چند علت مهم داشته باشد یکی از علل و ریشه های آن عدم هماهنگی و همراهی ونداشتن یک طرح والگویی برای تیم مجمع نمایندگان استان در بازی های سیاسی وقواعد مذاکره در اخذ امتیازات خاص و علی حده است.

تصور کنید دریک بازی ستاره هایی بانام و نشان معتبر اگر دریک تیم بخواهند موفق شوند و در میدان رقابت ازحریف نبازند قطعا محتاج به از خود گذشتگی،و انديشه بازی گروهی و اعتقاد به آن و اجرای به آن خواهند بود تا بتوانند در قالب یک تیم لیاقت فردی و توان و قابلیت خودرا نشان دهند والا دوری گزینی از اینچنین اعتقادی نتیجه ای جز شکست در پی نخواهد داشت.

آنچه که جایش خاليست عدم اعتقاد نمایندگان به یک بازی گروهی بوده و هست یالااقل وجود داشته و نمود آن ضعیف است. اصطلاح مجمع نمایندگان استان ایجاد تکلیف است ومادامیکه دراین کسوت باشیم الزام به این تکلیف بدیهی به نظر می آید.

راه رسیدن به اندیشه یک بازی گروهی قطع برخی از ارتباطات و وصل بعضی از روابط منقطع و منسوخ است که جز بانظارت و تواضع میسر نیست متاسفانه هر جا نام و نشانی از ارتباط با نخبگان به میان می آید عواملی به بهانه دلسوزی برای یک مدیر ناکارآمد و یا بی اثر ساختن اندیشه ای مبارک پدیده نیک روشنگری و شفاف سازی را غبار آلود میکنند لاجرم آنکس که باید چراغی بیفروزدخود چراغ خاموش پیش میرود.مانده ام در این بهت تاچه نامم این راه ورسم را.

دراین دنیا یک خیر وجود دارد و آن جز دانایی نیست اگر بخواهید خود را به این مهم متصف کنید راهش ارتباط با دانایان و نخبگان و دلسوزان است هر فعلی که بوی خود محوری دهد مارا از باهم بودن و باهم ماندن دور میسازد و ديگر قومی مشکل گشا نیستیم.

غلامحسین عزیزی

دیدگاه خود را به ما بگویید.