تاکنون گزارشی از بروز بیماری عفونی ناشی از سیل نداشتیم

 


به گزارش روند خبر، یحیی صالح طبری در ستاد اجرایی خدمات سفر با بیان اینکه از 25 فرودین تاکنون دو هزار و 226 ماموریت صورت گرفته است اظهار کرد: این

بیشتر بخوانید