«فقر» افسار پاره کرده / دولت به دنبال تقویتِ نهادهای سرمایه‌داری است


فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبی سرکش افسار پاره کرده است و خانوارها را زیر پای خود لگدمال و آینده را پیش چشمان آنها تیره و تار می‌کند.

به گزارش خبرنگار روند خبر، «درحالی‌که در بهترین حالت درآمدهای خانوارها در تابستان ۹۷ نسبت به بهار ۹۷ ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای یک خانوار ۴ نفره در شهرستان تهران ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.» این قسمتی از جدیدترین پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع «برآورد خط فقر ۶ ماهه نخست سال ۹۷» است.


بر پایه این گزارش، فقر در همه استان‌ها حتی در استان‌هایی که خط فقر در آنها به نسبت استان‌های دیگر پایین هست، افزایش یافته است. شاید اگر فقر مطلق و مخاطرات اجتماعی برخواسته از آن تا این حد شدت نمی‌گرفت، مرکز پژوهش‌های مجلس خود را ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای نمی‌‌دید؛ چنانکه در مقدمه آورده است: «نتایج این مطالعه می‌تواند رهنمون مناسبی برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت در سیاست‌های حمایتی و فقر زدایی باشد.»


مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده است که سیاست‌های فعلی فقر زدایی مانند پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، چند دور توزیع سبد کالا و پرداخت سوبسید به حوزه انرژی  برای پایین آوردن برخی از هزینه‌ها کفایت نمی‌کند و باید طرحی نو در‌انداخت.


در این پژوهش مناطق شهری به چهار خوشه و مناطق روستایی به ۵ خوشه تقسیم شده‌اند. در خوشه اول شهری در تابستان ۹۷، خط فقر مطلق ۱ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان، خوشه دوم ۱ میلیون ۳۳۱ هزار تومان، خوشه سوم ۱ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان و خوشه چهارم که استان تهران در آن قرار دهد، ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان است.


این  در حالی است که در بهار سال ۹۷، خط فقر مطلق در خوشه اول ۱ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان، در خوشه دوم ۱ میلیون ۱۸۰ هزار تومان، در خوشه سوم ۱ میلیون ۶۱۸ هزار تومان و در خوشه چهارم ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.


تنها در خوشه چهارم خط فقر بیشترین افزایش را داشته است: ۲۷۸ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره. در خوشه اول ۱۸۶ هزار تومان، در خوشه دوم ۱۵۱ هزار تومان و در خوشه سوم خط فقر افزایش ۱۹۲ هزار تومان را نشان می‌دهد.


اما این اعداد در پنج خوشه روستایی به کل متفاوت است. خط فقر در تابستان ۹۷ در خوشه اول ۱ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان، خوشه دوم ۸۷۹ هزار تومان، خوشه سوم ۸۲۲ هزار تومان، خوشه چهارم ۱ میلیون و ۳۹ هزار تومان و خوشه پنجم ۷۸۱ هزار تومان است.


در بهار سال ۹۷، خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره در خوشه اول ۱ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان، در خوشه دوم ۷۶۴ هزار تومان، در خوشه سوم ۷۱۲ هزار تومان، خوشه چهارم ۸۹۳ هزار تومان و خوشه پنجم ۶۷۶ هزار تومان است. خط فقر در خوشه اول ۱۹۲ هزار تومان، در خوشه دوم ۱۱۵ هزار تومان، در خوشه سوم ۱۱۰ هزار تومان، خوشه چهارم ۱۱۵ هزار تومان و در خوشه پنجم ۱۴۶ هزار تومان افزایش یافته است.


در کل فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبی سرکش افسار پاره کرده است و خانوارها را زیر پای خود لگدمال کرده و آینده را پیش چشمان آنها تیره و تار می‌کند. برای تکمیل پازل فقر باید در کنار افزایش ویرانگر خط فقر به تورم فقرا هم بپردازیم.


مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم کل فقرای شهری از تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷ را برای خوشه اول ۲۶.۳ درصد، خوشه دوم ۲۷.۹ درصد، خوشه سوم ۲۴ درصد و خوشه چهارم ۲۲.۳ درصد است. این در حالی است که نرخ تورم کل فقرا از بهار ۹۶ تا بهار ۹۷، برای خوشه اول ۱۰.۴ درصد، خوشه دوم ۱۰.۸ درصد، خوشه سوم ۱۰.۴ درصد و خوشه چهارم ۱۱.۱ درصد است.


نرخ تورم کل فقرا از تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷، برای خوشه اول ۲۲ درصد، خوشه دوم ۲۴.۹ درصد، خوشه سوم ۲۶.۷ درصد، خوشه چهارم ۲۷.۸ درصد و خوشه پنجم ۲۹.۶ درصد است. با این حال نرخ تورم کل فقر از بهار ۹۶ تا بهار ۹۷ برای خوشه اول ۱۰.۶ درصد، خوشه دوم ۲۴.۹ درصد، خوشه سوم ۲۶.۸ درصد، خوشه چهارم ۲۷.۸ درصد و خوشه پنجم ۲۹.۶ درصد تخمین زده شده است.


افزایش تورم فقر در مدتی کوتاه نشان از آن دارد که دولت آنگونه که مدعی است نتوانسته با فقر مبارزه کند و آن را به گوشه رینگ ببرد. ارزیابی می‌شود که متوسط نرخ تورم در سال ۹۷ بالای ۳۰ درصد باشد. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه آبان را ۳۴.۵ درصد اعلام کرده بود.


در اینجا اعداد، واقعیت‌هایِ بی‌رحم اقتصاد ایران را که معمولا دولت در پستو پنهان می‌کند به رخ می‌کشند. گویی که پس از خواندن این گزارش‌ها پژواکِ صدایِ سیلی‌ای که تورم بر صورت فقرا می‌نوازد را رساتر می‌شنویم. در این میان دو سیاست ترمیم مزد در سال ۹۷  و بسته‌های حمایتی که در آن اقلام مصرفی مثل برنج، گوشت، روغن و… قرار دارد می‌تواند، برای کارگران و بازنشستگان راهگشا باشد؛ هرچند به کاهش تعدادِ افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند کمکی نمی‌کند؛ هرچند در همین مورد هم دولت یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ و سرآخر هم برخلاف تعهدات خود در قانون اساسی عمل می‌کند. از یک طرف ریال‌های ته جیب آنها را با ایجاد شوکِ تورمی بی‌ارزش و بی‌اعتبار می‌کند و از یک طرف دائم بر طبل نداری می‌کوبد و پا را از این فراتر می‌گذارد و اجازه بازنگری در دستمزد کارگران را نمی‌‌دهد.


تحمیل فقیر به مردم در شرایطی به “سیاست” تبدیل شده است که حمایت از اقلیت‌های بهره‌مند در دستور کار است. این حمایت‌‌ها در لوایح بودجه‌ای پررنگ است. دولت می‌گوید اگر یارانه سه دهک ثروتمند جامعه را حذف کردم آن را روی یارانه فقرا می‌گذارم تا اینگونه با فقر مطلق مبارزه کنم اما کیست که نداند دولت‌های امروز و قبل از زمان روی کار آمدن خود همواره چنین ادعاهایی را مطرح کرده‌اند و بس. از قرار معلوم دولت برای مبارزه با فقر مطلق برنامه‌ای ندارد و ریشه‌کن کردن آن تا سال ۱۴۰۰ بیشتر یک ادعاست.


دولت به دنبال تقویتِ نهادهای سرمایه‌داری است


کاظم فرج الهی


«کاظم فرج الهی» فعال کارگری و کارشناس اقتصاد سیاسی در این مورد که چرا دولت برای مبارزه با فقر مطلق برنامه‌ای ندارد و اینکه چرا خط فقر در سال ۹۷ تا این اندازه‌ با سال‌‌ ۹۶ تفاوت دارد، به روند خبر می‌گوید: سیاست‌های کلان دولت در زمینه کنترل قیمت‌ها بدجور می‌لنگد اما کوتاهی خود را بر گردن خروج آمریکا از برجام می‌اندازد.


وی افزود: مشکل این است که دولت به دنبال تقویتِ نهادهای سرمایه‌داری است. البته نه نهادهای مولدِ سرمایه‌داری مولد که نهادهای نامولد؛ مثل بانک‌ها. دیدیم که چگونه دولت با تمام توان وارد شد تا بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری را در دهه هشتاد راه بی‌اندازد تا توزیع رانت‌ها را در دهه‌های آینده مدیریت کنند اما با جذب بیش از اندازه سپرده‌ها و ناتوانی در مدیریت آن فاجعه آفریدند.


این فعال کارگری با بیان اینکه نهادهای سرمایه‌دارای با جذب سپرده‌های مردم به بهانه پرداخت سود بیشتر، تزریق سرمایه‌ها را به بخش‌های نامولد تسریع کردند، افزود: دولت در مقابل تامین مالی بخش‌های نامولد سکوت کرد و زمانی که دید هیولاهایی که خلق کرده توان پرداخت سپرده‌ها و سود سپرده‌ها را ندارند به میدان آمد تا مطالبات سپرده‌گذران را پرداخت کند! اینگونه تلاش کرد تا مردم ناراضی را که به خیابان‌ها روانه شده بودند، آرام کند.


فرج الهی تصریح کرد: تا زمانی که دولت سیاست‌های نولبیرالیستی سرمایه‌داری را پیش می‌برد؛ سیاست‌های که مورد انتقاد ما هست و از پیش هم نتایج آن سنجیده شده است، بحران‌ زاییده می‌شود؛ چراکه بقای سرمایه‌‌داری در گرو خلق بحران‌ است. این را جهت نمونه عرض کردم تا این نکته مهم را تبیین کنم: نسخه‌هایی که سرمایه‌داری برای گریز از بحران تجویز می‌کند به بحرانی دیگر منجر می‌شوند. از این رو تا نظام سرمایه‌داری برپاست، بدترین اشکال فقر هم هستند.


این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه دولت برای مبارزه با فقر مطلق نمی‌تواند سرکوب مزدی را در دستور کار خود قرار دهد و تعمیق دهد، گفت: ارزان‌سازی نیروی کار راه مبارزه با فقر مطلق نیست. مقرر زادیی از روابط کار راه مبارزه با فقر مطلق نیست. ظاهرسازی برای کنترل قیمت‌‌ها راه مبارزه با فقر مطلق نیست. واقعی کردن مزد و فروش کالاهای اساسی با قیمت مناسب راه‌های مبارزه با فقر هستند. در برخی از همین کشورهایی که با قواعد بازار که با منفعت‌طلبی هویت می‌یابد، اداره می‌شوند؛ کالاهایی مانند لبنیات را با قیمت‌های نازل به فروش می‌رسانند. چرا این کار را می‌کنند؟ چون سلامت جامعه و سلامت نیروی کار برایشان مهم است.


وی افزود: با این حال در ایران شیر را برای فقرا کالایی گران و دست نیافتنی می‌کنند و دولت هم سکوت می‌کند. من به هر شکل چشم‌اندازی را برای این سیاست‌های نابخردانه نمی‌بینم. این سیاست‌ها تنها فقر مطلق را تشدید می‌کنند مگر اینکه فشار از ناحیه ‌ تشکل‌های مدنی بیشتر شود تا دولت در برخی از زمینه‌ها عقب‌نشینی کند.


این فعال کارگری درباره راهکاری همچون افزایش مزد در برخی از مناطق کشور و عدم افزایش مزد در برخی از مناطق دیگر که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده است، گفت: در یک اقتصاد کاملا سالم که نظارت‌های مردمی بر آن حاکم است می‌توان چنین سیاستی را اعمال کرد. در چنین اقتصادی مردم کالاها را در مناطق مختلف قیمتگذاری می‌کنند. منظورم از کالا تمام اقلام خوراکی، مسکن، بهداشت و کلیه خدمات عمومی است. اسم این کار سرکوب قیمت‌ها نیست؛ بلکه عقلانی کردن قیمت‌ها و برانداختن سیستم رانتی قیمت‌گذاری است.


فرج الهی افزود: اما این مستلزم وجود نهادهای دموکراتیک است. تشکل‌های مدنی، سازمان‌های مردم نهاد واقعی و نه دولت ساخته و غیرمردمی، تعاونی‌های مصرف و توزیع در اجرای این سیاست نقش پررنگی دارند. اگر اینها وجود داشته باشند که ندارند، می‌توانند با پایان دادن به بوروکراسی فاسد موجود به متعادل‌سازی قیمت‌ها بپردازند. دولت اما در خدمت بوروکراسی‌های اصلاح ناپذیر است و تنها به حفظ موجود اهمیت می‌دهد پس در این شرایط اجرای مزد منطقه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش خود به عنوان یک راهکار از آن یاد کرده است، عملی نیست. در کل ما هیچ نظام کارآمد نظارتی برای تعیین قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای نداریم.


این فعال کارگری تصریح می‌کند: با این وصف پرسش این است که آیا دولت می‌تواند ساز و کاری را برای قیمتگذاری‌های منطقه‌ای ایجاد کند؟ ساز و کاری که بتواند قیمت اقلام مصرفی در جایی که محرومیت بیش از سایر نقاط در آن ریشه دوانده، ارزان‌تر تعیین کند؟ آیا دولت می‌تواند قیمت نان و گوشت را منطقه‌ای کند تا متعاقب آن دستمزد نیروی کار را هم منطقه‌ای تعیین کند؟ دولت باید پاسخ این پرسش‌ها را بدهد. البته اگر پاسخی داشته باشد! تاکید دارم تنها و تنها نهادهای دموکراتیک مردمی می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند.


تابستانی داغ‌تر در انتظار ماست


مرکز پژوهش‌های مجلس در قسمت توصیه‌های سیاستی گزارش مذکور تاکید کرده است که افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال ۹۷ باعث شده تا خط فقر و همچنین هزینه‌های سبد مصرفی فقرا افزایش یابد. بر این اساس خط فقر در بهار سال ۹۷ نسبت به بهار سال ۹۶ در مناطق مختلف کشور بین حدود ۹ تا ۱۱ برابر رشد داشته است.


همچنین خط فقر در تابستان ۹۷، ۲۲ تا ۲۵ برابر خط فقر در تابستان ۹۶ است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تابستان امسال تابستانی داغی بود و اتفاقا داغی‌اش بیش از اندازه سوزان بود. از این رو نمی‌توان با دست روی دست گذاشتن نوید تابستان خوش را داد. 


گزارش: پیام عابدی 

بیشتر بخوانید
عیادت واعظی از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد/ ابلاغ دستور رئیس‌جمهور برای بهبود سریع دانشجویان


رئیس دفتر رئیس جمهور عصر پنجشنبه به نمایندگی از سوی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، ضمن عیادت از دانشجویانی که در پی حادثه دردناک واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، در بیمارستان امام خمینی(ره) بستری شده اند، با خانواده این دانشجویان در فضایی صمیمی دیدار و گفت و گو کرد.​

به گزارش روند خبر، محمود واعظی ابتدا بر بالین پنج نفر از دانشجویانی که هنوز روند درمان آنان در بخش مراقبت های ویژه ادامه دارد، حاضر شد و ضمن احوالپرسی و دلجویی از آنان، با گزارش تیم پزشکی در جریان روند درمان و آخرین وضعیت جسمی و سلامتی شان قرار گرفت.


وی در این دیدار، با ابلاغ پیام رئیس جمهور، رسیدگی های پزشکی و درمانی لازم برای بهبود هر چه سریعتر آسیب دیدگان را مورد تاکید قرار داد.

در جریان عیادت دکتر واعظی اعلام شد که با تلاش مستمر کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان امام خمینی، از ۱۶ مصدوم حادثه که به این بیمارستان منتقل شده‌اند 10 نفر ترخیص و یک نفر در آستانه ترخیص است و وضعیت پنج دانشجویی هم که همچنان بستری هستند، با اقداماتی که انجام شده رو به بهبودی است و روند درمانی آنان با جدیت ادامه خواهد یافت.

رئیس دفتر رئیس جمهور ضمن قدردانی از تلاش و زحمات بی دریغ تیم پزشکی در روند درمانی این دانشجویان، از آنان خواست در مراقبت و درمان مصدومین از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نکنند و تاکید کرد که رئیس جمهور دستور داده اند همه امکانات دارویی و درمانی تهیه و برای بهبود کامل این دانشجویان عزیز بکار گرفته شود.

واعظی همچنین در جمع خانواده دانشجویان حادثه دیده حضور یافت و ضمن اظهار همدردی با آنان تأکید کرد: در رسیدگی به عزیزان شما احساسم این است که اینها فرزندان خودم هستند و با همان احساس، روند درمان و سلامتی آنان را تا آخر پیگیری می کنم و بی تردید تیم پزشکی بیمارستان نیز با چنین احساسی است که توانسته اند شرایط بهبودی نسبی را حتی برای عزیزانی که وضعیت مساعدی نداشتند فراهم سازند و قطعاً این روند، تا بهبودی کامل آنان ادامه خواهد یافت.

 رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به دغدغه مصدومین و خانواده آنها نسبت به وضعیت تحصیلی و امتحانات تصریح کرد: نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشید و دولت حمایت و پشتیبانی های لازم را در این زمینه و به ویژه درمان آنان به عمل خواهد آورد و تلاش برای بازگشت عزیزانتان به شرایط عادی زندگی و تحصیلی را وظیفه خود می‌داند.

 واعظی همچنین تلاش تیم پزشکی و پرستاری بیمارستان امام خمینی را در رسیدگی خالصانه و دلسوزانه نسبت به مصدومین قابل تقدیر دانست و اظهار داشت: بیمارستان امام خمینی از کادر درمانی مجربی برخوردار است و در این حادثه تمام توان و ظرفیت خود را برای درمان عزیزان مصدوم به کار گرفته به نحوی که تعداد زیادی از آنان بهبودی خود را به دست آورده و ترخیص شده اند و شرایط مطلوبی برای باقیمانده مصدومین نیز حاصل شده که قطعا با ادامه مراقبت‌ها، آنها نیز به آغوش خانواده هایشان باز خواهند گشت.

 در این دیدار صمیمی، شماری از اعضای خانواده دانشجویان با اظهار خوشحالی نسبت به بهبود وضعیت سلامتی فرزندان خود و قدردانی از حمایت های دولت و شخص رئیس جمهور و همچنین کادر تیم پزشکی معالج، برخی دغدغه ها و نگرانی های خود را با رئیس دفتر رئیس جمهور در میان گذاشتند.

خانواده واعظی نیز در این عیادت حضور داشتند.

بیشتر بخوانید
دکتر فاوست؛ شخصیت عجیب و باورنکردنی کلمبیا


وقتی از فوتبال کلمبیا چیزی نوشته می‌شود این خبر یا گزارش می‌تواند به‌جای صفحات ورزشی در صفحه‌های حوادث روزنامه‌ها چاپ شود. از به قتل رسیدن آدرس اسکوبار، ملی‌پوش کلمبیایی بعد از گل‌به‌خودی در بازی با آمریکا به‌دست پابلو اسکوبار، اسطوره قاچاق کوکایین در آمریکای لاتین تا دستگیری دروازه‌بان افسانه‌ای آنها، رنه ایگوئیتا به جرم همدستی در پرونده کودک‌ربایی و بازداشت کاشف خامس رودریگز به اتهام چندین مورد کودک‌آزاری و تجاوز و… همه و همه نشان از سرزمین حادثه‌خیز فوتبال این کشور دارد.

به گزارش روند خبر، فاستینو آسپریا را آنهایی که فوتبال را بیش از یک دهه است دنبال می‌کنند حتما به یاد دارند. والدراما، کاپیتان و اسطوره فوتبال کلمبیا درباره او گفته بود که فاوست می‌توانست بهترین بازیکن جهان بشود. فاوستوس قصه ما اما گاهی روحش را به شیطان می‌فروخت. او یک‌بار هم در سال1995 که در اوج فوتبالش بود به جرم دو بار شلیک با مسلسل بدون اجازه حمل آن به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود و مدتی در حصر خانگی قرار داشت. مهاجم سابق تیم‌های پارما و نیوکاسل که استیلی شبیه امباپه داشت، عاشق اسلحه بود؛ یک‌بار دیگر وقتی در اواخر فوتبالش در تیم یونیورسیداد شیلی بازی می‌کرد با دیدن نحوه تمرین کردن همبازیانش به سمت ساک ورزشی‌اش رفت و یک سلاح کمری از داخل آن بیرون کشید و به زمین برگشت و رو به بازیکنان گفت: «اصلا از نوع دویدن شماها خوشم نمی‌آید. ما باید قهرمان شویم. سریع‌تر بدوید…» و بعد از نثار یک فحش به بازیکنان چندتیر مشقی هوایی خالی کرد. هواداران لقب «تینو» را به او داده بودند؛ نه به‌خاطر بخش پایانی نامش که تینو بود بلکه به‌خاطر اینکه تینو در اسپانیایی معنی «هدف» یا سیبل می‌داد و فاستینو هدف همه توپ‌های همبازیانش بود. او که از لقبش خوش‌اش آمده بود علاقه زیادی به استفاده از تفنگ واقعی نشان می‌داد. او کم حاشیه نداشت؛ در سال2013‌ کاملا برهنه روی جلد مجله سوهو رفت. مدتی بعد با همکاری یک شرکت چینی برند خودش را در حوزه وسایل پیشگیری از بارداری راه‌اندازی کرد با نام تینو. در یک شوی کمدی تلویزیونی به‌جای شخصیت عروسکی خمیری خودش حرف زد که برنامه‌ای کاملا بی‌مزه و انتقادآمیز از آب درآمد. در صنعت فیلمسازی مخصوص بزرگسالان هم مدتی فعالیت کرد.


فاستینو به‌تازگی با والدراما در یک دورهمی رسانه‌ای حضور یافته و درباره رفتارش توضیحاتی داده. او از نقش ثروت در تغییر رفتارش حرف زده و گفته: «وقتی پولی برای خرج کردن نداشتم، آدم قانونمند و خوبی بودم. زمانی که پول زیادی برای خرج کردن به‌دست آوردم بد شدم.» البته هرگز به منتقدانش توجهی نکرد. او در پاسخ به منتقدان می‌گوید: «برای آنها سخت است یک سیاهپوست را با مقدار زیادی پول و ثروت ببینند. چیزی که آنها می‌خواهند این است که من همچنان با کفش‌های پاره و لباس‌های مندرس در خیابان پرسه بزنم». یک سال پس از قرارداد با پارما وقتی برای دیدن مادرش به شهر فقیری که در تولوا آن زندگی می‌کردند رفته بود با یک اتوبوس تصادف کرد و از ماشین پیاده شد و به اتوبوس لگد زد. همین حرکت باعث مصدومیت و دوری یک‌ماهه او از فوتبال شد. هیچ‌وقت از خرج الکی رویگردان نبود. در سال2015 یک اسب 44هزار پوندی خرید که دوستی که از آن نگهداری می‌کرد دائم‌الخمر شد و ادعا کرد اسب دزدیده شده. بعدها این اسب در فلوریدا پیدا شد. او در پاسخ به اظهارنظر والدراما می‌گوید: «به آنهایی که معتقدند من از استعدادم استفاده نکرده‌ام باید بگویم که من تا جایی که بدنم اجازه می‌داد از فوتبالم بهره بردم و از این حیث راضی‌ام».


 

بیشتر بخوانید
پیشنهاد وسوسه انگیز ویلفرد زاها برای حضور در چین


ویلفرید زاها پیشنهاد وسوسه‌انگیزی برای رفتن به چین در فصل نقل و انتقالات ژانویه دریافت کرده که بر اساس آن سالانه 11 میلیون پوند دستمزد می‌گیرد.

به گزارش روند خبر، مهاجم کریستال‌پالاس مورد توجه تیم دالیان ییفانگ در سوپرلیگ چین قرار گرفته و این تیم می‌خواهد بازیکن تیم ملی ساحل‌عاج را به یکی از بهترین دستمزدبگیران جهان فوتبال تبدیل کند. آنها حاضرند برای این قرارداد چهارساله 44 میلیون پوند بعد از کسر مالیات به او بدهند.


این بازیکن همچنین می‌تواند سالانه 5/2 میلیون پوند اضافه به‌عنوان پاداش بگیرد، علاوه بر این پرواز درجه یک به‌صورت همیشگی در اختیارش خواهد بود تا هر وقت مایل است به انگلیس برگردد. این پکیج پیشنهادی تقریبا سه برابر قرارداد فعلی او است که گفته می‌شود 130 هزار پوند در هفته دستمزد می‌گیرد.


دالیان ییفانگ که مربی‌اش، بازیکن و مربی سابق رئال‌مادرید، برند شوستر است، با افتتاح رسمی پنجره نقل و انتقالات ژانویه این پیشنهاد را ارائه می‌کند. البته احتمال اینکه پالاس پیشنهاد درباره زاها را بپذیرد زیاد نیست، با توجه به اهمیتی که برای تیم دارد و اینکه تا سال 2023 قراردادش را تمدید کرده اما همین پیشنهاد برای بازیکن 26 ساله اهمیت دارد و جایگاه او را به‌عنوان یکی از بازیکنان آینده‌دار تایید می‌کند.


منبع: دیلی‌میل


 

بیشتر بخوانید
مهارت دیدنی خامس رودریگز در بسکتبال(فیلم)


هافبک کلمبیایی بایرن مونیخ از تعطیلات کریسمس استفاده کرد و به همراه دخترش مشغول بسکتبال شد.

حجم ویدئو: 2.18M
|
زمان ویدئو: 00:00:26

بیشتر بخوانید
لزوم افزایش مشارکت‌های مردمی در ساماندهی کارتن خواب‌ها / نیاز به ۳ مرکز دیگر برای ساماندهی زنان کارتن خواب تهران


قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اظهار کرد: مشارکت مردم در ساماندهی کارتن خواب ها باید افزایش باید و ما در این زمینه نیاز به اطلاع رسانی بیشتر داریم.

به گزارش خبرنگار روند خبر، نیمه شب امشب الهام فخاری عضو شورای شهر تهران به همراه سید رحیم ابوالحسنی قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و سید نجمالدین محمدی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری از گرمخانه بانوان در منطقه ۱۲ که به تازگی افتتاح شده است، بازدید بعمل آوردند. 


سیدرحیم ابوالحسنی در جریان این بازدید اظهار کرد: ما در رابطه با ساماندهی کارتن خواب‌ها نیاز به یک استراتژی واحد داریم. 


قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری‌تهران افزود: اینکه تصور کنیم همه کارها را باید خودمان انجام دهیم درست نیست. ما باید بیش از این از مشارکت مردمی کمک بگیریم.


 وی ادامه داد: برخی از رستوران دارها به ما می‌گویند که فقط اعلام کنید چه قدر برای ساماندهی کارتن خوابها نیاز به کمک مالی دارید. بنابراین ما باید تلاش کنیم خیرین و مردم بیشتر از این مجموعهها بازدید به عمل آورند. ان جی او ها باید حلقه وصلی میان اغنیا و فقرا شوند. 


قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: مردمی که برای ائمه به ساخت و ساز سامرا تا بصره را کمک می‌کنند، قطعاً اگر بدانند که در این کشور نیازها و ضرورت‌های بیشتری وجود دارد کمک خواهند کرد. اما اطلاع رسانی ما ضعیف است.


وی تأکید کرد: مشکل اصلی ما در ساماندهی کارتن خواب‌ها ضعف مشارکت‌های مردمی است. 


 الهام فخاری نیز در جریان این بازدید گفت: ما اکنون در تهران با افتتاح گرمخانه منطقه ۱۲ دو گرمخانه برای زنان داریم که این کافی نیست.


 عضو شورای شهر تهران ادامه داد: دست کم به پنج مرکز دیگر برای زنان نیاز داریم تا زمینه کافی برای فرایند درمان و خروج از چرخه آسیب وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید
نخستین همایش ضرورت بررسی فرصت ها و نقش مشارکت زنان در توسعه پایدار در خوزستان


همایش ضرورت بررسی فرصت ها و نقش مشارکت زنان در توسعه پایدار، برای نخستین بار در مرکز کانون وکلای دادگستری استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روند خبر از اهواز، پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۶ دی ماه، نخستین همایش ضرورت بررسی فرصت ها و نقش مشارکت زنان در توسعه پایدار با حضور  نوال نزاری رئیس کانون وکلای خوزستان، شهناز سجادی دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و محمو فرجی ها استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران و جمعی از وکلا و اساتید دانشگاهی اهواز در محل کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در اهواز برگزار شد.


نوال نزاری ضمن خوشامد گویی به مدعوین در خصوص اهداف برگزاری این همایش، اظهار کرد: یکی از مهمترین معیارها جهت تشخیص درجه توسعه یافتگی کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند.


وی افزود: امروزه نگاه جهان بیشتر به سوی زنان معطوف می شود، زیرا برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرآیند اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی به زن به عنوان یک  نیروی فعال و سازنده نگاه شود.


رئیس کانون وکلای خوزستان ادامه داد: رابطه موقعیت زنان با توسعه یافتگی و تأثیر گزاری مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه در فعالیت های اقتصادی اجتماعی فرهنگی برای توسعه تحقق عدالت اجتماعی از اهداف این همایش هست.


در ادامه این همایش شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده، تصریح کرد: کمیسیون توسعه پایدار زیر نظر سازمان ملل و با همکاری سران کشور ها در سال ۱۹۹۴ به موضوع توسعه پایدار در عرصه های مختلف پرداختند و شاخص آن را در عرصه های اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی به کشور ها اعلام کردند و مقرر شد کشور ها با این شاخص ها هماهنگ شده و مسیر حرکت را به سوی توسعه پایدار هموار کنند.


وی افزود: در رتبه بندی بین ۱۵۷ کشور جهان از نظر شاخص جهانی دستیابی به اهداف توسعه پایدار، کشور ایران رتبه ۸۹ را کسب نموده در حالیکه در سال ۲۰۱۶ رتبه ۶۱ را داشته است که نشانه مثبتی است.


سجادی ضمن اینکه یکی از دلایل عقب ماندگی کشور های توسعه نیافته را عدم مشارکت زنان در اقتصاد موثر دانست، عنوان کرد: در کشور هایی که زنان در اقتصاد موثر مشارکت دارند پیشرفت توسعه پایدار با شتاب بوده است.


دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی ادامه داد: شاخص های آموزش، بهداشت، باروری و اشتغال زنان در رشد اقتصادی تاثیر گذار است؛ برای گام نهادن زنان در روند توسعه پایدار با موانع و گاها فرصت هایی مواجه هستیم. فرصت ها را یا خود زنان، یا حاکمیت تا آنجا که در تضاد با منافع خودش نباشد، ایجاد کرده است.


وی در خصوص موانعی که بر سر راه مشارکت زنان در فرآیند توسعه وجود دارد، بیان کرد: اولین و مهمترین مانع، نگرش کلیشه ای و جنسیتی جامعه و حاکمیت به زن به عنوان شهروند درجه ۲ است. دیگر مانع موجود را می توان پایین بودن نرخ رشد بیکاری در میان زنان تحصیل کرده که از این نظر ایران را در بین ۱۸۶ کشور در رتبه ۱۸۳ قرار داده است.


سجادی در خصوص سومین مانع مشارکت زنان در فرآیند توسعه پایدار، عنوان کرد: بی اعتمادی به توانایی، تجارب و مدیریت زنان از دیگر این عوامل است. در کشور ما مردان مدیر متولد می شوند. ما در طول ۴۰ سال حیات جمهوری اسلامی تنها ۱ وزیر زن داشته ایم!


دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده سومین مانع را خشونت اجتماعی خواند و گفت: خشونت علیه زنان در هر عرصه ای باعث کاهش انرژی و انگیزه و توانایی جسمی و روحی زنان در مشارکت های اجتماعی و حرفه ای می شود.


وی افزود: در ماده ۱۰۱ قانون برنامه توسعه ششم برای اولین بار از واژه عدالت جنسیتی استفاده شد، ولی در دستگاه های اجرا کننده با تنگ نظری هایی مواجه می شویم.


سجادی در خصوص رویکرد ریاست جمهور نسبت به زنان تصریح کرد: در ۲۷ شهریور ۹۶ شورای عالی اداری مصوبه ای را مبنی بر تخصیص ۳۰ درصد پست های مدیریتی به زنان تا پایان برنامه توسعه ششم  تصویب کرد که با اجرایی شدن این مصوبه۵۴/۱۶  درصد  انتصاب زنان در دستگاه های اجرایی را در سطوح  پایه میانی و عالی افزایش داد.


معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص شاخص جهانی جنسی که یک شاخص مقایسه ای میان دو جنس زن و مرد است و برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ توسط انجمن جهانی اقتصاد معرفی شده است، خاطر نشان کرد:  در سال ۲۰۱۷ در موضوع شکاف و فاصله جنسیتی در گزارش انجمن جهانی اقتصاد از مجموع ۱۴۴ کشور جهان ایران رتبه ۱۴۰ را کسب نمود، البته کشور ما از کشورهای چاد سوریه پاکستان و یمن بالاتر بوده است! رتبه ایران نسبت به ۱۴۴ کشور در زمینه آموزش ۱۰۰، در زمینه سلامت ۱۳۵ و در زمینه مشارکت سیاسی زنان ۱۳۶ می باشد.


سجادی تصریح کرد: در مقایسه نتایج رتبه کشور در طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نشان می دهد که در دو شاخص آموزش با ۶ رتبه  و سلامت با ۳۷ رتبه کاهش مواجه بودیم؛ این نتایج نشان می‌دهد که روند پیشرفت در کشور ما با کندی مواجه است.


WhatsApp Image 2018-12-27 at 11.56.26 PM


WhatsApp Image 2018-12-27 at 11.57.46 PM


WhatsApp Image 2018-12-28 at 12.00.10 AM


WhatsApp Image 2018-12-28 at 12.01.34 AM


 


 


 

بیشتر بخوانید
سرنوشت عجیب سرمربیان لیگ برتر در فصل هجدهم


با جدایی جواد نکونام از تیم نساجی مازندران، تغییرات در کادر‌فنی تیم‌های لیگ برتر در دور رفت به بیش از 50 درصد رسید که این یک رکورد عجیب در لیگ برتر به حساب خواهد آمد و می‌شود گفت که کم سابقه است.

به گزارش روند خبر، در دور رفت بازی‌ها 8 تیم از 16 تیم شرکت کننده کادر‌فنی ابتدای فصل خود را تغییر دادند که این تیم‌ها به ترتیب حضور در جدول عبارتند از: تراکتورسازی – فولاد- پیکان-نفت مسجد‌سلیمان – ماشین‌سازی تبریز – ذوب آهن – سپیدرود رشت – استقلال خوزستان.


میزان تغییرات در کادر‌فنی تیم‌های دسته اول هم بیش از 50 درصد است. در بازی‌های این فصل دسته اول 16 تیم حضور دارند که در پایان دور رفت بازی‌ها 10 تیم دست به تغییر کادر‌فنی خود زده‌اند و جالب اینکه در برخی از تیم‌ها تغییرات بیش از یک بار بوده که می‌شود خونه به خونه را مثال زد.


میانگین مدت زمان حضور مربیان در تیم‌های لیگ برتری و دسته اولی رو به کاهش است و به خیلی از مربیان حتی یک نیم‌فصل هم برای القای تفکرات خویش فرصت داده نمی‌شود و حتی برخی از تیم‌های لیگ برتری و دسته اولی هستند که بعد از چند هفته عذر مربی خود را می‌خواهند که می‌شود گفت این اتفاق، اتفاق خوبی نیست و بیش از آنکه به فوتبال کمک کند به فوتبال ضربه می‌زند. اگر چه تغییر در کادر‌فنی در فوتبال اجتناب ناپذیر است و گاهی لازم است برای خروج از بحران مربی را اخراج کرد اما از قدیم گفته‌اند فوتبال خم رنگرزی نیست و مربی برای القای تفکرات خود نیازمند زمان و فرصت است.


بی‌شک یکی از علت‌های تغییر پی‌در‌پی مربیان تغییر سیاست‌های باشگاه‌ها است. سال‌های سال است که همه آرمان باشگاه‌ها در نتیجه‌گیری خلاصه می‌شود و حتی این مساله سبب شده خیلی از باشگاه‌ها قید بازیکن‌سازی و سرمایه‌گذاری روی فوتبال پایه را بزنند. تغییر پی‌در‌پی مربیان سبب بی‌ثباتی در باشگاه‌ها و حتی رشد بازیکن سالاری می‌شود و موفقیت بیشتر در سایه ثبات به دست می‌آید.


خلاصه اینکه اوضاع این روزها اینطور است که اگر جواد نکونام کنار برود و یک مربی دیگر هم جای خود را از دست بدهد، 20 تیم لیگ برتری و دسته اولی در نیم‌فصل دست به تغییر در کادر‌فنی خود زده‌اند. رکوردی که چه بسا قابل ثبت در گینس است. البته همانطور که اشاره شد خیلی از تیم‌ها بیش از یک بار دست به تغییر در کادر‌فنی خود زده‌اند و هم اکنون هم می‌شود گفت بیش از 20 مربی در دور رفت بازی‌های لیگ برتر و دسته اول جایگاه خود را از دست دادند که این تأسفبار است.

بیشتر بخوانید
یان اوبلاک؛ دیوار نفوذناپذیر در ورزشگاه واندا


توپ عرض زمین ورزشگاه واندامتروپولیتانو را طی کرد و 58 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه تصور می‌کردند که آن توپ گل خواهد شد. اوبلاک اما اینطور فکر نمی‌کرد. او به پرواز درآمد و نوک انگشتانش را به توپ رساند و یکی از زیباترین واکنش‌های هفته را انجام داد، اگر نگوییم بهترین واکنش فصل.

به گزارش روند خبر، چنین حرکاتی از اوبلاک عادی هستند و به نظر می‌رسد که دروازه او در خانه اتلتیکومادرید نفوذناپذیر است. به همین دلیل است که خیلی‌ها او را بهتر از مارک آندره‌تر اشتگن یا بهتر از هر دروازه‌بان دیگری در فوتبال حال حاضر دنیا می‌دانند.


آمارها نشان می‌دهند که غلبه بر اوبلاک کار سختی است و به همین دلیل هواداران اتلتیکومادرید یک شعار مخصوص او دارند. در سال 2018 این سنگربان اسلوونیایی در 27 بازی‌اش در ورزشگاه واندامتروپولیتانو، 20 بار کلین‌شیت کرد و هیچ دروازه‌بان چنین آماری نداشته است.


از میان هفت تیمی که موفق شدند در واندامتروپولیتانو دروازه او را باز کنند 5 تا در لالیگا هستند – اسپانیول، ایبار، بارسلونا، اتلتیک‌بیلبائو و ایبار- یکی در لیگ قهرمانان بوده (کلوب بروژ) و یکی دیگر در جام حذفی اسپانیا (سویا). هیچ کسی در ورزشگاه واندامتروپولیتانو نتوانسته بیش از دو گل به اوبلاک بزند و تنها ایبار، اسپانیول، سویا و اتلتیک‌بیلبائو به او بیش از یک گل زده‌اند. یک کلین‌شیت دیگر در بازی شنبه هفته آینده مقابل اسپانیا، اوبلاک را در صدر کورس کسب جایزه زامورا قرار خواهد داد، جایزه‌ای که به دروازه‌بان دارای بیشترین کلین‌شیت در لالیگا تعلق می‌گیرد.

بیشتر بخوانید
کارلوس کی‌روش و مسیر تاریخ سازی در فوتبال ایران


فهرست نهایی تیم ملی اعلام شد؛ بدون سعید عزت‌اللهی و در غیاب علی قلی‌زاده که یکی از امید‌های گلزنی ایران در جام ملت‌های آسیا محسوب می‌شد. فهرست تیم ملی اما در غیاب این بازیکنان سرشار از بازیکنان باتجربه‌ای است که هیچ انتظاری جز قهرمانی در جام ملت‌های آسیا میان خود و افکار عمومی باقی نمی‌گذارند.

به گزارش روند خبر، اسامی را که برانداز می‌کنیم انبوهی بازیکن باتجربه در آن می‌بینیم که با بازی‌های ملی پرتعداد رهسپار جام ملت‌های آسیا شده‌اند. این برای تیم ملی یک ویژگی بزرگ محسوب می‌شود که در دوره قبل نیز وجود نداشت. گرچه تیم ملی یکی از ستون‌هایش را از دست داده اما باید طور دیگری به باقی‌مانده‌ها نگریست. سردار آزمون چهار سال پیش که در جام ملت‌های آسیا همچون نهالی سر از خاک بیرون آورد، حالا به درختی تنومند بدل شده است. او یقینا می‌تواند در این تورنمنت بهتر از چهار سال پیش خود باشد؛ با گلزنی‌های پی‌درپی، با نمایشی متفاوت.


سامان قدوس نیز یکی از امیدهای بزرگ تیم ملی است. بازیکنی که در جام جهانی چندان به کار گرفته نشد و حالا همه را منتظر درخشش خود گذاشته است. سامان برای بازی در پست پشت مهاجم یکی از بهترین گزینه‌ها است. نقطه‌ای که برای او فضایی ایده‌آل را برای گلزنی پدیده می‌آورد. بخصوص شوت‌های از راه دور که سامان نشان داده هنرش را دارد.


نمی‌شود درباره گلزن‌های احتمالی تیم ملی حرف زد و نامی از مهدی طارمی نیاورد. طارمی همان است که بود. بازیکنی پرتلاطم که گاه فرصت‌هایی طلایی را هم از کف می‌دهد. مهدی اما با همین عیار هم عصای دست کارلوس کی‌روش است. روی گلزنی او نیز حساب می‌کنیم.


حتی روی آقای گلی‌اش. طارمی ظرفیت‌هایش را دارد. علیرضا جهانبخش نیز بی‌هیچ ارفاقی یکی دیگر از امیدهای قطعی تیم ملی است. او را احتمالا در گوش راست خواهیم دید. پست ایده‌آلی است. جهانبخش می‌تواند در این نقطه به رفت و آمد‌هایش در قلب دفاع حریفان ادامه دهد و یکی از مردانی باشد که هر لحظه بوی گلزنی در جام ملت‌ها را به مشام برساند. شاید زوج او با مدافع راست تیم ملی (یکی از میان وریا یا رامین) خاطرات خوش جام ملت‌های 2004 را در ذهن تداعی کند؛ زوج کعبی- مهدوی‌کیا را می‌گویم.


درخشش برای بازیکنی که لیگ هلند و انگلیس را دیده و جام جهانی را تجربه کرده، آیا کار شاقی است؟ نام جهانبخش برای‌مان انبوهی از انتظارات را پدیده می‌‌آورد.


به پست‌های دیگر هم که خیره شویم، به مردان مورد نظر کی‌روش برای خط میانی و خط دفاع، باز هم عناصر باتجربه کم نمی‌بینیم. اشکان دژاگه و مسعود شجاعی شاید در ترکیب اصلی تیم ملی بازی نکنند اما تجربه آنها نیز در بازی‌های بزرگ عمیقا به کار تیم ملی می‌آید. در کنار این دو عنصر باتجربه وحید امیری هم حضور دارد. بازیکنی که در جام جهانی چشم‌ها را به سوی خود خیره کرد. لحظه‌ای تردید نداریم که امیری در جام ملت‌ها همانی است که در جام جهانی بود. او ویترین‌ها را خوب می‌شناسد.


کما اینکه در جام جهانی به خوبی فهمید که درخشش تا چه اندازه در سرنوشت فوتبالی‌اش موثر است و حالا نیز جام ملت‌ها می‌تواند سکوی پرتاب دوباره او باشد. شاید از فوتبال ترکیه به قلب اروپا.


بعد از پایان جام جهانی کارلوس کی‌روش از قهرمانی در جام ملت‌های آسیا حرف زد. بگذریم از اینکه او در هفته‌های گذشته ناله‌هایی سر داده اما حرف‌هایش را جدی نمی‌گیریم. آخرین پیام آقای سرمربی برای ما همان است که بود؛ قهرمانی در جام ملت‌های آسیا. کی‌روش آوازه تیمش و آوازه خودش را به خوبی می‌داند. او از بازیکنانی بهره می‌گیرد که جزو نوابغ فوتبال آسیا محسوب می‌شوند. چهره‌هایی که در جام جهانی یقه اسپانیا را می‌گیرند، مراکش را می‌برند و با پرتغال مساوی می‌کنند حتما مردانی هستند که بتوان روی قهرمانی‌شان در آسیا حساب کرد؛ از خط حمله تا خط دفاعی که نیاز نیست در وصف مردانش چیزی بگوییم.


و ما از کی‌روش چیزی جز این نمی‌خواهیم؛ قهرمانی در آسیا. بازگشت به دستاوردی که سال‌ها پیش در آسیا تجربه‌اش کردیم؛ گرچه شاید برای تیمی که 5 بار حضور در جام جهانی را تجربه کرده، رسیدن به قهرمانی جام ملت‌های آسیا هم چندان کار بزرگی تلقی نشود اما ما دل‌مان برای قهرمانی در جام ملت‌های آسیا تنگ شده است؛ ما دهه شصتی‌ها، ما دهه هفتادی‌ها و ما دهه هشتادی‌ها که هیچ خاطره‌ای از قهرمانی در جام ملت‌های آسیا در گوشه ذهن‌مان نیست. خاطره‌مان را بساز آقای سرمربی.


 

بیشتر بخوانید